Vi på socialize pratar alltid bra om ekologiska varor. Men glöm inte heller att närproducerat är viktigt, om du köper låt säga ekologisk potatis som är producerad i Umeå men bor i Göteborg kan det vara ett bättre att välja ett alternativ som är närproducerat men inte ekologisk. Vi har inte alla sanningar och uppmuntrar alla att göra de bästa valen för sig själva.

Vad betyder märkningen?

Det är verkligen inte lätt för konsumenten att veta vilken miljömärkning som betyder vad, hur säker kan man vara på att något som är miljömärkt faktiskt är bra? Sanningen är att man kan lita på nästan alla miljömärkningar, studier visar att organisationerna som utfärdar miljöcertifieringar är duktiga på att följa upp och granska livsmedelsproducenterna. Här är några miljömärkningar som vi på clubsocialize.se tycker att man ska hålla ögonen och handla om man kan när man är i mataffären.

Svenskt Sigill

Kvalitetsmärkning av mat och blommor som visar att gården varorna kommer från är kontrollerad av en oberoende part. För att få använda märkningen ska producenten uppfylla krav på djurhållning, livsmedelssäkerhet, miljö och minskad användning av kemiska bekämpningsmedel.

Kravmärkt

Sveriges kanske mest kända märkning som garanterar att produkten är producerad med höga krav på klimatpåverkan, djuromsorg, socialt ansvar och hälsa. Detta betyder att djuren får leva ett gott liv, odlingarna sköts utan kemiska bekämpningsmedel och att producenten får en bättre arbetsmiljö.

MSC märkning

MSC är en märkning som berättar att fisk och skaldjur är fångade med hållbara metoder och på hållbara fiskbestånd. Det har länge varit och är fortfarande ett stort problem med överfiske av i princip alla stora fiskbestånd i världen. När du väljer MSC märkt fisk kan du vara säker på att du gjort ett bra val som inte bidrar till överfisket.

Rainforest Alliance

Den ideella, internationella organisationen Rainforest Alliance verkar för att bevara och skydda ekosystemen, människor, djur och växter som finns i världens regnskogar. Föreningen ställer inte kravet att producenterna ska hålla sig till ekologisk odling och liknande, en Rainforest Alliance märkning betyder att man bidragit med ekonomiska medel till föreningen. Hittills har Rainforest Alliance haft stora framgångar när det kommer till att bevara regnskogen och dess fauna.